Het doel van de fusie is een totaalbestand waarin het bereik van televisie, radio, dagbladen, magazines, out of home, internet websites en apps gecombineerd worden.

Om de verhoudingen te bepalen tussen de verschillende mediumtypen, is gebruik gemaakt van het eerder uitgevoerde tijdsbestedingsonderzoek: Media:Tijd. Media:Tijd biedt inzicht in onder andere de tijd die mensen besteden aan respectievelijk televisie, radio, dagbladen, magazines en internet. 

De resultaten van Media:Tijd zijn gefuseerd met de dataset van de NOM Print Monitor. De NOM Print Monitor dataset bevat meer dan 17.150 respondenten van wie het mediagedrag met betrekking tot het lezen van dagbladen en magazines zeer nauwkeurig is vastgelegd. Bovendien is van deze respondenten een groot aantal achtergrondkenmerken beschikbaar afkomstig uit de Doelgroep Monitor van NOM. Die kenmerken zijn belangrijk voor het maken van profielen, maar ook voor het vinden van de juiste ‘hooks’ voor de fusie met de andere mediabereiksonderzoeken.

Door Media:Tijd te fuseren met de NOM Print Monitor ontstond een dataset die als “HUB” is gebruikt voor de fusie met de datasets van SKO, NLO, BRO en DAM.