De belangrijkste eerste resultaten van Media:Tijd 2018 zijn samengevat in een brochure. Deze brochure zal tijdens het event op 25 april 2019 worden gepubliceerd. De vorige edities van de brochure zijn uiteraard ook nog beschikbaar als PDF (2013 en 2015). Het SCP zal in de loop van 2019 verdere analyses van Media:Tijd publiceren.

Je kunt ook zelf aan de slag met de data van Media:Tijd 2018. Diverse bureaus hebben daar tools voor ontwikkeld. Je hebt dan wel toegang tot de data nodig. Het softwarebureau kan je daarover informeren. Neem eventueel contact op met Media:Tijd om te checken of er voor jouw organisatie voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van de data. Of download de Media:Tijd-tariefkaart 2018 voor meer informatie. 


De brochure Media:Tijd 2018 is tot stand gekomen door:
Onderzoeksgroep 2018: Inken Oestmann (NOM), Sjoerd Stolwijk (NPO), Sophie Waterloo (SKO) en Annemarie Wennekers (SCP)
Analyses: Sophie Waterloo (SKO) en Annemarie Wennekers (SCP)
Redactie: Peter R. Wiegman (Het Media loket)
Vormgeving: Bas Krijn (Krijn Ontwerp)