Media:Tijd is een tijdsbestedingsonderzoek dat informatie geeft over het mediagebruik in Nederland op basis van een dagboekmeting. De eerste meting voor Media:Tijd is in 2013 uitgevoerd en in 2015 heeft de tweede meting plaatsgevonden. De derde meting is in het najaar van 2018 door onderzoeksbureau GfK uitgevoerd in opdracht van het SCP en de JIC’s NLO, NOM, SKO en PMA. Door de herhaling van de meting en de gekozen opzet kan Media:Tijd inzicht geven in trends en in de verhoudingen en het gebruik van media in relatie tot elkaar. 

Media:Tijd vormt geen vervanging van de bestaande media-bereiksonderzoeken die de JIC’s in beheer hebben. Voor het uitdiepen van het precieze gedrag per medium blijven de afzonderlijke media-bereiksonderzoeken centraal staan, omdat deze specifieker en nauwkeuriger zijn.

Voor trends in de algemene tijdsbesteding van Nederlanders willen wij graag verwijzen naar het reguliere Tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit onderzoek wordt sinds 1975 uitgevoerd en biedt een meer gedetailleerde weergave van de tijdsbesteding aan niet-media- activiteiten dan Media:Tijd.