De tijdsbestedingsmeting is uitgevoerd door respondenten een dagboek in te laten vullen: 94% van de respondenten deed dit zelfstandig in een online dagboek, de overige 6% is telefonisch ondervraagd over de voorgaande dag. Alle respondenten is gevraagd het dagboek zeven dagen lang in te vullen (met een minimum van vier dagen). In totaal werd van 97% van de respondenten zeven dagen vastgelegd, de overige respondenten hebben het dagboek 4, 5 of 6 dagen bijgehouden. 

De belangrijkste eerste resultaten van Media:Tijd 2018 zijn samengevat in een brochure. Deze brochure zal tijdens het event op 25 april 2019 worden gepubliceerd. De vorige edities van de brochure zijn uiteraard ook nog beschikbaar als PDF (2013 en 2015). Het SCP zal in de loop van 2019 verdere analyses van Media:Tijd publiceren.

Twee softwarebureaus bieden analysetools aan om de data van Media:Tijd zelf te analyseren. Dat zijn GfK Adware en Pointlogic. Hieronder stellen zij zich aan je voor.