Media:Tijd is een gezamenlijk initiatief van de volgende partijen:

Nationaal Luister Onderzoek (NLO)

NLO is verantwoordelijk voor de luistercijfers. NLO is een stichting die bestaat uit RAB (radio-exploitanten), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus).

Voor meer informatie over NLO: www.nationaalluisteronderzoek.nl


Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM)

NOM heeft als doelstelling het uitvoeren en publiceren van multimediaonderzoek, met name op het gebied van (papieren en digitale) mediaproducten van uitgevers. NOM kent vier participanten: NDP Nieuwsmedia, MMA (Magazine Media Associatie), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus).

Voor meer informatie over NOM: www.nommedia.nl


Stichting KijkOnderzoek (SKO)

SKO is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. De partners van SKO zijn: Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Nederlandse TV-marketingorganisatie (Screenforce), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus).

Voor meer informatie over SKO: www.kijkonderzoek.nl


Platform Media-adviesbureaus (PMA)

PMA staat voor Platform Media-Adviesbureaus en is een brancheorganisatie met 17 aangesloten media-adviesbureaus. Samen zijn zij goed voor bijna 60% van de totale mediabestedingen in Nederland.

Voor meer informatie over PMA: pma-bureaus.nl


Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het SCP voert sociaal-wetenschappelijk onderzoek uit op sociaal en cultureel gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere overheidsorganisaties. SCP voert al sinds 1975 vijfjaarlijks een tijdsbestedingsonderzoek uit. Sinds het SCP hierbij de Europese richtlijn volgt, en door de toegenomen complexiteit van het medialandschap, bieden die gegevens echter beperkt inzicht in het mediagebruik. Dat vormde voor het SCP de aanleiding om de samen met de JIC’s vediepend mediaonderzoek uit te voeren.

Voor meer informatie over het SCP: www.scp.nl


In de begeleiding van Media:Tijd heeft ook de afdeling Publieksonderzoek van de Nederlandse Publieke Omroep een bijdrage geleverd.