Media:Tijd is een gezamenlijk initiatief van de volgende partijen:

Nationaal Luister Onderzoek (NLO)

NLO is verantwoordelijk voor de luistercijfers. NLO is een stichting die bestaat uit RAB (radio-exploitanten), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus).
Voor meer informatie over NLO: www.nationaalluisteronderzoek.nl 

Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM)

NOM heeft als doelstelling het uitvoeren en publiceren van multimediaonderzoek, met name op het gebied van (papieren en digitale) mediaproducten van uitgevers. NOM kent vier participanten: NDP Nieuwsmedia, GPT (Groep Publiekstijdschriften), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus).
Voor meer informatie over NOM: www.nommedia.nl 

Stichting KijkOnderzoek (SKO)

SKO is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. De partners van SKO zijn: Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Stichting tot Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame (SPOT), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus).
Voor meer informatie over SKO: www.kijkonderzoek.nl 

Buitenreclame-onderzoek (BRO)

BRO is de verkorte duiding voor de in mei 2009 opgerichte Stichting JIC Buitenreclame. Deze Joint Industry Committee bestaat uit BVA bond van adverteerders, het Platform Media Adviesbureaus (PMA) en het Outreach (Vereniging van Buitenreclame Exploitanten). De Stichting JIC Buitenreclame is opdrachtgever voor het Buitenreclame-onderzoek  Zie ook: www.buitenreclame-onderzoek.nl.

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Het SCP doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere overheidsorganisaties. SCP voert al sinds 1975 op continue basis een tijdsbestedingsonderzoek uit. In dat onderzoek is de ruimte voor diepgaand inzicht in de tijd die men besteedt aan media relatief beperkt. Dat vormde voor het SCP de aanleiding om de samenwerking met de JIC’s voor mediabereiksonderzoeken op te zoeken.
Voor meer informatie over SCP: www.scp.nl

 

In de begeleding van Media:Tijd heeft ook de afdeling Publieksonderzoek van de Nederlandse Publieke Omroep een aanzienlijke bijdrage geleverd.