Het basisprincipe van fusie is vrij eenvoudig: het (media-)gedrag en de achtergrondkenmerken van een persoon worden gekoppeld aan een andere persoon die qua gedrag en kenmerken het meest lijkt op de eerste persoon. Bij fusie heet de persoon van wie de kenmerken worden overgedragen aan de ander: ‘donor’. De persoon die de kenmerken krijgt toebedeeld heet de ‘ontvanger’.

De datafusie is uitgevoerd door RSMB uit Groot Brittannië. RSMB is gespecialiseerd in complexe datafusies, vooral op het gebied van mediabereiksonderzoek. RSMB werkt onder meer voor BARB (het Engelse kijkonderzoek) en voor RAJAR (het Engelse luisteronderzoek). Ook heeft RSMB al meerdere malen de datafusie van “Touchpoints” uitgevoerd. Touchpoints van IPA stond model voor de aanpak van CrossMedia:Tijd.

Het doel van de fusie is een totaalbestand waarin het bereik van televisie, radio, dagbladen, magazines, out of home, internet websites en apps gecombineerd worden.

Om de verhoudingen te bepalen tussen de verschillende mediumtypen, is gebruik gemaakt van het eerder uitgevoerde tijdsbestedingsonderzoek: Media:Tijd. Media:Tijd biedt inzicht in onder andere de tijd die mensen besteden aan respectievelijk televisie, radio, dagbladen, magazines en internet. 

Niet alle respondenten in de datasets die vermeld staan in tabel 1 zijn gebruikt. Er dienden voldoende waarnemingen per respondent in de desbetreffende dataset aanwezig te zijn. Bovendien heeft CrossMedia:Tijd alleen betrekking op respondenten van 13 jaar of ouder, dus moesten eventueel aanwezige jongere respondenten verwijderd worden.

De fusie tussen verschillende datasets vindt plaats op basis van zogenaamde ‘hooks’ (‘haakjes’). In de datasets moeten dus vergelijkbare kenmerken aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden om donoren en ontvangers te vinden die zoveel mogelijk op elkaar lijken qua (media-)gedrag en achtergrondkenmerken. Belangrijk is dat het haakje verband houdt mèt en voorspellend is voor het mediagedrag, anders heeft de fusie op dat kenmerk weinig zin. Om relevante hooks te vinden, heeft RSMB verschillende analyses uitgevoerd zoals ‘factoranalyse’ en ‘variantieanalyse’ (ANOVA).

De datafusie bestaat uit vijf stappen.

Stap 1: Fusie tussen Media:Tijd en de NOM Print Monitor (resultaat = HUB)

Na de uitbreiding van de dataset van Media:Tijd door fusie met NOM zijn de andere media toegevoegd aan de “Expanded Hub” dataset.Meer dan dertig vragen zijn gebruikt als haakjes om beide datasets te fuseren. Gemiddeld genomen is een respondent uit het Media:Tijd bestand 6 keer als donor gebruikt.

Om een crossmediaal plan te kunnen maken, is gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk deler: de contactkans. Voor elke respondent is zijn individuele contactkans met een medium berekend en toegevoegd aan het totaalbestand. Voor de respondenten uit de NOM Print Monitor was de contactkans per printtitel al bekend, die staat namelijk gelijk aan de currency die NOM aan de markt levert. Voor televisie, radio, internet en out-of-home zijn de contackansen opnieuw berekend.

CrossMedia:Tijd bevat alle televisiezenders, radiostations, dagbladen en magazines die in 2017 in de betreffende bereiksonderzoeken zitten, alsmede 250 commercieel in te zetten websites en 200 apps. Voor OOH zijn 43 pakketten meegeleverd. Ook informatie over saleshouses en media-exploitanten is terug te vinden in het totaalbestand, evenals een categorisering naar bijvoorbeeld genres.

Om zelf met de data van CrossMedia:Tijd aan de slag te gaan, is een planningstool nodig. Softwarebureau Pointlogic heeft hier een tool voor ontwikkeld. Je hebt dan wel toegang tot de data nodig. Het softwarebureau kan je daarover informeren. Neem eventueel contact op met Media:Tijd om te checken of er voor jouw organisatie voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van de data.

De input om een mediaplan aan de hand van CrossMedia:Tijd te maken, bestaat uit:

CrossMedia:Tijd is bedoeld voor het maken van strategische keuzes tussen mediumtypen, gebaseerd op de standaarden voor bereiksonderzoek die in Nederland worden gehanteerd. Dat maakt CrossMedia:Tijd uniek.

Bij het gebruik van CrossMedia:Tijd is het goed om rekening te houden met de volgende beperkingen:

De uitgebreide technische verantwoording van RSMB is hier te downloaden: CMT 2017 Technical Report.pdf.

Meer informatie over het bureau RSMB is te vinden op hun website: http://www.rsmb.co.uk.

Voor meer informatie over IPA Touchpoints: www.ipa.co.uk/touchpoints/. Daar is ook een interessante download te vinden van een groot aantal cases.

Mocht je nog vragen hebben over CrossMedia:Tijd, maak dan gebruik van het contactformulier