Niet alle respondenten in de datasets die vermeld staan in tabel 1 zijn gebruikt. Er dienden voldoende waarnemingen per respondent in de desbetreffende dataset aanwezig te zijn. Bovendien heeft CrossMedia:Tijd alleen betrekking op respondenten van 13 jaar of ouder, dus moesten eventueel aanwezige jongere respondenten verwijderd worden.

Tabel 1: Gebruikte datasets CrossMedia:Tijd ‘17

Onderzoek

Periode

Aantal respondenten

Media:Tijd

14 september – 18 oktober 2015

2.904

Print Monitor (NOM)

2015 II/2016 I

17.151

Kijkonderzoek (SKO)

31 augustus – 22 november 2016

3.003

Luisteronderzoek (NLO)

1 september – 31 oktober 2015

7.535

Internet en Apps (DAM)

2 mei 2016 – 5 juni 2016

8.158

Buitenreclame (BRO)

Q1 2017

N/A

 

In tabel 2 staan de aantallen respondenten vermeld zoals deze zijn gebruikt voor de datafusie van CrossMedia:Tijd.


Tabel 2: Aantallen respondenten tbv datafusie CrossMedia:Tijd ‘17

Onderzoek Aantal personen t.b.v. de fusie Aantal huishoudens t.b.v. de fusie Criteria
Media:Tijd  2.818  2.818 Personen die op alle zeven dagen het dagboek hebben ingevuld.
Kijkonderzoek (SKO)  2.286  1.237 Personen 13+ die minimaal 63 van de 84 dagen respondeerden.
Luisteronderzoek (NLO)  7.939  7.939 Personen 13+
Internet en apps (DAM)  7.026  5.812 Personen 13+ die minimaal 28 van de 35 dagen respondeerden
Out-of-Home (BRO)  16.188  16.188 Personen van 13 t/m 75 jaar. Voor respondenten van 76+ (niet beschikbaar in BRO) zijn de kansen analoog aan de doelgroep 66-75 jaar toegekend.
Print Monitor (NOM)  17.151  17.151 -
Print Monitor (NOM – voor TV)  16.533  16.533 Respondenten die TV kijken
Print Monitor (NOM – voor Internet)  16.674  16.674 Personen die thuis internet gebruiken