CrossMedia:Tijd is bedoeld voor het maken van strategische keuzes tussen mediumtypen, gebaseerd op de standaarden voor bereiksonderzoek die in Nederland worden gehanteerd. Dat maakt CrossMedia:Tijd uniek.

Bij het gebruik van CrossMedia:Tijd is het goed om rekening te houden met de volgende beperkingen:

CrossMedia:Tijd is geschikt voor de inzet van reguliere mediaschema’s. Bereiksresultaten die gerealiseerd worden op basis van heel extreme mediaschema’s zijn niet betrouwbaar.

CrossMedia:Tijd houdt geen rekening met de lengte van de campagne. Campagnes met hetzelfde aantal GRP’s, maar met verschillende campagneperiodes, leveren in CrossMedia:Tijd dezelfde campagneresultaten op.

Het model van CrossMedia:Tijd is op nauwkeurigheid getest. Voor televisie en radio worden de uitkomsten minder nauwkeurig als de GRP-inzet boven of onder bepaalde waarden uit komt. Bij televisie ligt de ondergrens op 100 GRP’s en bij radio op 38 GRP’s.

CrossMedia:Tijd houdt geen rekening met ‘seasonality’. Er is in CrossMedia:Tijd gekozen voor een periode waarin alle media ‘gemiddeld’ scoren.