Om zelf met de data van CrossMedia:Tijd aan de slag te gaan, is een planningstool nodig. Softwarebureau Pointlogic heeft hier een tool voor ontwikkeld. Je hebt dan wel toegang tot de data nodig. Het softwarebureau kan je daarover informeren. Neem eventueel contact op met Media:Tijd om te checken of er voor jouw organisatie voorwaarden zijn verbonden aan het gebruik van de data.

De input om een mediaplan aan de hand van CrossMedia:Tijd te maken, bestaat uit:

  • de doelgroep
  • het tijdvak en de periode
  • bij televisie en radio: het aantal GRP’s (en desgewenst netto kosten per GRP)
  • bij print: het aantal inschakelingen per titel (en desgewenst netto kosten per plaatsing)
  • bij internet & apps: het aantal impressies (en desgewenst netto CPM)
  • bij buitenreclame: het aantal in te zetten pakketten (en desgewenst netto kosten per pakket).