Om een crossmediaal plan te kunnen maken, is gebruik gemaakt van een gemeenschappelijk deler: de contactkans. Voor elke respondent is zijn individuele contactkans met een medium berekend en toegevoegd aan het totaalbestand. Voor de respondenten uit de NOM Print Monitor was de contactkans per printtitel al bekend, die staat namelijk gelijk aan de currency die NOM aan de markt levert. Voor televisie, radio, internet en out-of-home zijn de contackansen opnieuw berekend.

De contactkansen zijn berekend op basis van gerealiseerd bereik, waarbij voor bereik de volgende basisprincipes per mediumtype gelden:

  • televisiebereik: tenminste 1 seconde kijken naar de commerciele zendtijd in de betreffende zender/tijdvak combinatie;
  • radiobereik: minimaal 8 minuten luisteren naar de kwartieren met commerciele zendtijd in de zender / tijdvak combinatie;
  • printbereik: gemiddeld bereik van een editie van een dagblad of tijdschrift;
  • internetbereik: tenminste 1 pageview (websites) of geopend (apps) in een  maand;
  • buitenreclamebereik: bereik van het geslecteerde pakket in de bijbehorende periode.

Calibratie

Nadat voor elke donor de gemiddelde contactkans voor televisie, radio en internet is berekend, zijn de uitkomsten geijkt aan de normcijfers van het respectievelijke currency-onderzoek. Dit proces heet calibratie en zorgt ervoor dat de uitkomsten in lijn liggen met de cijfers van het bereiksonderzoek zoals eerder gepubliceerd.

De individuele contactkansen zijn opgenomen in de dataset van CrossMedia:Tijd. In combinatie met zelf te selecteren tijdvakken en uitgebreide doelgroep-informatie kunnen zo crossmediale plannen worden gemaakt.