Crossmedia:Tijd is de industry tool in Nederland waarmee het bereik en de contactfrequentie van crossmediale campagnes in beeld kan worden gebracht.

Over het algemeen ontvangt een adverteerder van zijn mediabureau of exploitant een bereiksprognose per ingezet medium, gebaseerd op bereiksonderzoek. De meeste campagnes zijn echter crossmediaal en een adverteerder wil dan ook weten welk deel zijn van zijn doelgroep hij in totaal heeft bereikt met alle ingezette middelen en of de frequentie goed verdeeld is. Met CMT ’17 is dit mogelijk.

Op deze manier kunnen ook verschillende plannen met elkaar vergeleken worden in termen van bereik, kunnen samenwerkingsvoorstellen worden geëvalueerd en kan aanvullend bereik en contacten worden gepland met medium B om het bereik bij de doelgroep met een lage contactkans met medium A aan te vullen.