De datafusie is uitgevoerd door RSMB uit Groot Brittannië. RSMB is gespecialiseerd in complexe datafusies, vooral op het gebied van mediabereiksonderzoek. RSMB werkt onder meer voor BARB (het Engelse kijkonderzoek) en voor RAJAR (het Engelse luisteronderzoek). Ook heeft RSMB al meerdere malen de datafusie van “Touchpoints” uitgevoerd. Touchpoints van IPA stond model voor de aanpak van CrossMedia:Tijd.