De datafusie bestaat uit vijf stappen.

Stap 1: Fusie tussen Media:Tijd en de NOM Print Monitor (resultaat = HUB)

Na de uitbreiding van de dataset van Media:Tijd door fusie met NOM zijn de andere media toegevoegd aan de “Expanded Hub” dataset.Meer dan dertig vragen zijn gebruikt als haakjes om beide datasets te fuseren. Gemiddeld genomen is een respondent uit het Media:Tijd bestand 6 keer als donor gebruikt.

Stap 2: Fusie tussen het Kijkonderzoek van SKO en de HUB

Meer dan 25 variabelen zijn gebruikt als haakjes om beide datasets te fuseren. Gemiddeld genomen is een respondent uit het Kijkonderzoek bestand 7 keer als donor gebruikt.

Stap 3: Fusie tussen het Luisteronderzoek van NLO en de HUB

Meer dan 20 categorieën zijn gebruikt als haakjes om beide datasets te fuseren. Gemiddeld genomen is een respondent uit het Luisteronderzoek bestand 2 keer als donor gebruikt.

Stap 4: Fusie tussen DAM en de HUB

Er zijn 14 variabelen gebruikt om de dataset van internet (websites en apps) met de Hub te fuseren. Gemiddeld genomen is een respondent uit DAM drie keer als donor gebruikt.

Stap 5: Fusie tussen BRO en de HUB

Voor buitenreclame is een andere manier van fuseren van de data gebruikt, vanwege de complexiteit van de Out of Home methode van onderzoek.

De oplossing is om bereik en contacten van een aantal typische OOH pakketten te repliceren onder de HUB respondenten.

Allereerst zijn er de belangrijkste voorspellers voor verschillen in bereik van buitenreclame geïdentificeerd, te weten Sexe, Leeftijd, Opleiding en Regio. Voor diverse combinaties van deze variabelen zijn bereik (0 tot 10+) en contacten uit het BRO gedraaid. Elke NOM respondent is vervolgens eveneens in dezelfde combinaties ingedeeld en kreeg een kans toegewezen om met de OOH pakketten 0 keer, 1 keer, 2 keer etc. tot 10+ te zijn bereikt. Deze kansen zijn berekend op basis van de aandelen in de populatie die de pakketten 0 keer, 1 keer, 2 keer etc. Er is ook rekening gehouden met de totale gemiddelde contactfrequentie.

Omdat het BRO alleen bereik en contacten onder respondenten tot en met 75 jaar meet, en de Hub op 13+ is gebaseerd, zijn tevens contacten toegevoegd voor de groep 76+ jaar, gebaseerd op de gemiddelde resultaten in de groep 66-75 jaar.

Op deze manier is rekening gehouden met alle complexiteiten van het bereiksonderzoek en is een goed fusieresultaat behaald.