Aan de basis van CrossMedia:Tijd ligt een omvangrijke datafusie. Bij de datafusie zijn vier bereiksonderzoeken met elkaar gefuseerd zodat één totaalbestand beschikbaar is die crossmediale planning op strategisch niveau mogelijk maakt.

De aan elkaar gekoppelde bereiksonderzoeken die tijdens de datafusie als de standaard in de markt golden, zijn de volgende:

  • “Kijkonderzoek” van SKO;

  • “Nationaal Luister Onderzoek” van NLO;

  • “NOM Print Monitor” van NOM;

  • “Dutch Digital Media Measurement (DDMM)” van GfK/VINEX/PMA.

Drie externe bureaus zijn bij CrossMedia:Tijd betrokken: RSMB, Pointlogic en Telmar.